Vrijwilliger aan het werk

U bent vrijwilliger in onze parochie. Vaak kent u uw taak op uw duimpje, maar misschien wilt u wat meer kennis krijgen van alle zaken die in de kerk voorkomen. Hiervoor is de Pastorale School. U kunt hier kennis maken met een inhoudelijke cursus van 5 dagen die de aspecten leren, dienen, pastoraat en spiritualiteit omvat. […]

Vakantieperiode Parochiesecretariaat

Vanwege de vakantieperiode is het parochiesecretariaat – locatie Hillegersberg/Schiebroek – minder goed bereikbaar tot 21 augustus 2017. Wilt u iemand spreken belt u dan 010 41 81 850 en spreek een boodschap in. Vermeld daarbij duidelijk uw naam en telefoonnummer. U zult dan zo spoedig mogelijk worden teruggebeld. Wij wensen u mooie zomermaanden toe. Delen via:

Hulp gezocht voor oragnisatie parochie-uitje

Op zaterdag 9 september wil de pastoraatsgroep we een parochie-uitje organiseren naar Brielle. Om deze dag goed te laten verlopen, zijn we op zoek naar mensen die willen meehelpen met organiseren. Heb je zin en tijd om te helpen, neem contact op met Margriet Doornbosch- de Frankrijker (gertenmargriet@planet.nl of 010-4374102).  Delen via:

Vormelingen RechterMaasoever naar vuurdoop

Op de zaterdag voor Pinksteren is er traditiegetrouw de Vuurdoop: een fantastisch evenement vol spanning, spektakel en actie voor jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn. De jongeren van Rotterdam Rechter Maasoever, de parochiefederatie waaronder ook de Bernadette-parochie valt, waren uiteraard van de partij. Ze hebben enkele weken geleden hun Vormsel gedaan. Het is […]

Hillegondadebat over Franciscaanse spiritualiteit

Op donderdagavond 8 juni wordt er een HillegondaDebat gehouden over Franciscaanse spiritualiteit, waardoor ook de huidige paus Franciscus geïnspireerd wordt. Dr. Willem Marie Speelman (werkzaam bij het Franciscaans studiecentrum van de Tilburg School of Catholic Theology) zal ingaan op de vraag wat deze spiritualiteit precies behelst en welke betekenis zij heeft voor onze tijd. De aanvang is 20.00 uur, de […]

Pinkstervieringen in de Bernadetteparochie

Met Pinksteren staan we stil bij de begeestiging van de leerlingen van Jezus Christus, en via hen alle volgelingen van Christus. Na Pinksteren gingen de leerlingen van Jezus op pad om het geloof te verkondigen. Op Eerste Pinksterdag zijn er vieringen in de Verrijzeniskerk en de kerk Petrus’ banden, zoals te zien is in onze […]

Petrus’ banden en pastorie herkenbaar als rijksmonumenten

De Kerk Petrus’ banden en de naastgelegen pastorie zijn al jarenlang een rijksmonument. Toch was dat tot kortgeleden niet te zien. Bij een opruimactie stuitten vrijwilligers op de officiële schildjes waarmee een rijksmonument mag worden uitgerust. De kerk, gebouwd door Rijkswaterstaat in 1850, en de pastorie, die een later gereed kwam, zijn inmiddels voorzien van […]

Werkzaamheden damwand Petrus’ banden bijna klaar

Om te voorkomen dat er nog meer zand de Schie in stroomt slaat de provincie Zuid-Holland een nieuwe damwand. Dat betekent dat er fors wordt gewerkt achter de Petrus’ Banden-kerk. Dat is belangrijk voor het gebouw, omdat het wegspoelende zand de fundering van de kerk zwaar op de proef stelt. Inmiddels zijn de werkzaamheden grotendeels gereed: […]

Vastenacties leveren mooie resultaten op

  De MOV-groep van de locatie Overschie is verheugd met het totaalbedrag van € 2.322,57. De deurcollectes voor de Vastenactie 2017 tijdens de vieringen in de Veertigdagentijd en met Pasen hebben € 852,57 opgeleverd. Op de bankrekening van het Parochieel Missie Comité is het mooie bedrag van € 1.470,– aan giften ontvangen. In Schiebroek en […]

Volgende pagina »