Bestuur besluit tot aanpassing privacyregels

Het bestuur van de H. Bernadetteparochie heeft op 23 mei besloten tot invoering van nieuwe regels op het gebied van privacy. Dit besluit, geïnitieerd vanwege de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, sluit aan bij de richtlijnen die het bisdom daarvoor heeft opgesteld. Het besluit vindt u hier. Aan de hand van de richtlijn van […]

Actie warm Hart: krijgt H. Familiekerk € 10.000?

Elk jaar geeft KRO een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat mooie bedrag krijgt bepaalt u. Stem nu! Het kan de Stichting Kruimeltje € 10.000,- opleveren! De voormalige Familiekerk aan de Veurstraat in Rotterdam is een van de kanshebbers. De stichting Kruimeltje […]

27 mei: Eerste communie en H. Vormsel

Op zondag 27 mei ontvangen kinderen uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie, nadat ze daar al sinds december onder leiding van een aantal parochianen op zijn voorbereid. In de versierde Verrijzeniskerk is de viering van 11.00 uur. Er is dan geen viering om 9.30 uur in de Verrijzeniskerk. Op dezelfde dag ontvangen andere kinderen uit […]

Pinksteren 2018

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de leerlingen van Jezus. Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog tot Hemelvaart de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij […]

Parochiedag: mee naar Brielle

Op 9 juni 2018 wordt een parochiedag georganiseerd. Met maximaal 45 personen gaan we naar het Bedevaartscomplex van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle. Na de dood van de Martelaren van Gorcum in 1572, een dood die het gevolg was van de foltering waarmee tevergeefs werd geprobeerd hen het Katholieke geloof te laten afzweren, […]

Bedevaarten naar Banneux

  Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen. In Banneux is Maria verschenen aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.  Het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam nodigt u uit om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd […]

Stand van zaken actie Kerkbalans

De actie kerkbalans 2018 loopt goed, naast de vaste gevers zijn er ook een behoorlijk aantal parochianen die dit jaar voor het eerst bijdragen. Daar zijn we erg blij mee. Toch missen we nog de bijdragen van een aantal parochianen. Dus heeft u nog niet meegedaan aan de actie kerkbalans, stort dan uw bijdrage voor 2018 op rekening […]

Samen vieren we het patroonsfeest van de H. Bernadette

Op zondag 15 april vieren wij het patroonsfeest van Heilige Bernadette. U bent van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren tijdens de gezamenlijke Eucharistieviering om 10.30 uur in kerk van Onze Lieve Vrouw Altijddurende Bijstand. Na afloop van de viering staan koffie en thee voor u klaar in kerk en pastorie en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. In […]

Goede Vrijdag Parochiesecretariaat gesloten

Het parochiesecretariaat is op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag gesloten. In de week na Pasen zijn wij bereikbaar op donderdag 5 en vrijdag 6 april. Uitsluitend als het gaat om een overlijden of een ernstig zieke die het sacrament der zieken wil ontvangen, kunt u de noodtelefoon bellen: 06 289 09 794. In alle andere gevallen kunt u  een e-mailbericht […]

Volgende pagina »